Historia przedsiębiorstwa
Wpisał: Administrator   
20.11.2007.

W początkowym okresie  istnienia  „EKO-RYS” prowadził swą działalność w zakresie:

 • projektowania prac geologicznych dla rozpoznania złóż surowców naturalnych, projektowania ujęć wód podziemnych oraz dokumentowanie złóż surowców naturalnych i zasobów wód podziemnych;
 • wierceń dla dokumentowania złóż surowców naturalnych, wierceń hydrogeologicznych do głębokości 300 m, wierceń geologiczno-inżynierskich;
 • wykonanie renowacji i rekonstrukcji ujęć wody;
 • wykonywanie prac remontowo-budowlanych na obiektach istniejących jak też w nowowznoszonych oraz wykonywanie prac konserwatorskich;
 • wykonywanie odwodnień, instalacji i magistrali wodociągowych;

Od 1996 roku „EKO-RYS” rozszerzył swoją działalność koncentrując się na  proekologii w zakresie:

 • dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła bazujące na energii zmagazynowanej w wodach podziemnych i w gruncie, instalacji pomp ciepła;
 • projektowaniu i wykonawstwie sieci monitoringu lokalnego;
 • stacje uzdatniania wody;
 • rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych;
 • budowy elektrowni wiatrowych (we współpracy z duńską firmą);
 • wykonywania studni gazowych dla odgazowania wysypisk komunalnych;

W budownictwie:

 • wykonanie pali wierconych dla posadowienia budynków na słabo nośnych gruntach;
 • izolacje poziome i pionowe budynków,  wzmacnianie fundamentów;
 • wiercenia i opracowania geotechniczne dla posadowienia budynków

 

Zmieniony ( 27.05.2008. )