Realizacje
Wpisał: Administrator   
20.11.2007.
W swojej kilkunastoletniej działalności "EKO-RYS" Sp. z o.o. wykonało i udokumentowało kilkaset ujęć wody podziemnej dla inwestorów komunalnych i indywidualnych, udokumentowało bądź uczestniczyło w dokumentowaniu kilkudziesięciu złóż kruszywa naturalnego, bursztynu, torfu i iłów, wybudowało elektrownię wiatrową.

"EKO-RYS" Sp. z o.o. wykonało m. in. dolne źródła ciepła, instalowało bądź uczestniczyło w instalowaniu kilkadziesiąt pomp ciepła dla obiektów użyteczności publicznej i użytkowników indywidualnych m. in. Gdańsku, Sopocie, Kowarach, Olsztynie, Warszawie. Zainstalowało kilka stacji uzdatniania wody (np. Szpital Kliniczna w Gdańsku w ujęciach gminnych np. Kokoszkowy). Przeprowadzono rekultywacje kilkunastu wysypisk odpadów komunalnych. Wykonało, przy współpracy z firmą "TERMALL" z Bełchatowa, odgazowanie wysypiska odpadów komunalnych w Gronowie Górnym koło Elbląga dla pozyskania gazu do celów grzewczych.

W swej działalności w zakresie budownictwa wykonano m.in. kilkanaście obiektów mieszkalnych, przeprowadzono prace konserwatorskie w Kościele Św. Jana, Biblioteki Capia, budynku Konserwatora Zabytków na ul. Długi Targ, Kaszubski Dwór. Przeprowadzono prace budowlane i remontowe w obiektach szpitalnych, domach kultury (wykładziny z piaskowca i marmuru). Wykonano kilkaset pali wierconych Wolfsholz?a  m. in. w Gdańsku, Kartuzach, Gietrzwałdzie.   

"EKO-RYS" sp. z o.o. współpracuje na stałe z wieloma specjalistami z całej polski w branży geologicznej  (hydrogeologia, geologia surowcowa, geologia inżynierska), ciepłowniczej (konstrukcji pomp ciepła), elektrowni wiatrowych, stacji uzdatniania wody i architektami.
Zmieniony ( 15.06.2009. )