Eko-Rys
Wpisał: Administrator   
20.11.2007.

Firma EKO – RYS sp. z o.o. istnieje na rynku od 1991 r. Jest firmą prywatną. Prowadzi działalność w zakresie geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

Posiada sprzęt i uprawnienia do wykonywania wierceń sudziennych o głębokości do 300 m. Posiada sprzęt do dokumentowania złóż kopalin naturalnych (kruszywa, torfu, kredy jeziornej, a także bursztynu).

Wykonuje projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, złożowe i geologiczno – inżynierskie.

W zakresie ochrony środowiska specjalizuje się w montażu pomp ciepła, proekolgicznego systemu ogrzewania, dla odbiorców indywidualnych i obiektów użyteczności publicznej.  Projektuje i wykonuje dolne źródła ciepła dla zasilania układów pomp ciepła.

Posiada doświadczenie w odgazowywaniu wysypisk komunalnych dla pozyskania gazu. Jest projektantem i wykonawcą sieci punktów obserwacyjnych dla monitorowania wód poziemnych na stacjach paliw płynnych, wysypiskach śmieci i t.p.

Ma doświadczenie w likwidacji niebezpiecznych odpadów (likwidacja mogielników). Jest wykonawcą stacji uzdadniania wody do celów pitnych i technologicznych.  

Firma EKO – RYS sp. z o.o. współpracuje  z  wieloma specjalistami z branży geologii i ochrony środowiska, a także z innymi firmami o podobnych lub zbliżonych profilach.

Zmieniony ( 27.05.2008. )