JA slide show
Eko-Rys arrow Historia
Historia przedsiębiorstwa PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
20.11.2007.

W początkowym okresie  istnienia  „EKO-RYS” prowadził swą działalność w zakresie:

 • projektowania prac geologicznych dla rozpoznania złóż surowców naturalnych, projektowania ujęć wód podziemnych oraz dokumentowanie złóż surowców naturalnych i zasobów wód podziemnych;
 • wierceń dla dokumentowania złóż surowców naturalnych, wierceń hydrogeologicznych do głębokości 300 m, wierceń geologiczno-inżynierskich;
 • wykonanie renowacji i rekonstrukcji ujęć wody;
 • wykonywanie prac remontowo-budowlanych na obiektach istniejących jak też w nowowznoszonych oraz wykonywanie prac konserwatorskich;
 • wykonywanie odwodnień, instalacji i magistrali wodociągowych;

Od 1996 roku „EKO-RYS” rozszerzył swoją działalność koncentrując się na  proekologii w zakresie:

 • dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła bazujące na energii zmagazynowanej w wodach podziemnych i w gruncie, instalacji pomp ciepła;
 • projektowaniu i wykonawstwie sieci monitoringu lokalnego;
 • stacje uzdatniania wody;
 • rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych;
 • budowy elektrowni wiatrowych (we współpracy z duńską firmą);
 • wykonywania studni gazowych dla odgazowania wysypisk komunalnych;

W budownictwie:

 • wykonanie pali wierconych dla posadowienia budynków na słabo nośnych gruntach;
 • izolacje poziome i pionowe budynków,  wzmacnianie fundamentów;
 • wiercenia i opracowania geotechniczne dla posadowienia budynków

 

Zmieniony ( 27.05.2008. )
 

Nasze doświadczenie

W swojej kilkunastoletniej działalności "EKO-RYS" Sp. z o.o. wykonało i udokumentowało kilkaset ujęć wody podziemnej dla inwestorów komunalnych i indywidualnych, udokumentowało bądź uczestniczyło w dokumentowaniu kilkudziesięciu złóż kruszywa naturalnego, bursztynu, torfu i iłów, wybudowało elektrownię wiatrową.  >>>

KONTAKTAdres: ul. Stolnika 12; 80-119 GDAŃSK
 • Tel. kom.: 533 330 041
 • Tel. kom.: 792 253 474
 • Tel/Fax: 58 681 35 85
 • Email: ekorys@ekorys.pl

O Nas

Firma EKO – RYS sp. z o.o. istnieje na rynku od 1991 r. Jest firmą prywatną. Prowadzi działalność w zakresie geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska. >>>

Nasze realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów wykonywanych w przeszłości przez EKO-RYS. Z dziedziny prac konstrukcyjnych jak wykonawstwa projektów proekologicznych. >>>

Dane spółki

Przedsiębiorstwo Ekologiczno-Projektowe i Handlowe "EKO-RYS" Sp. z o.o.


NIP: 583-001-06-45
Regon: 190015008